Klacht doorgeven
Methodes om een klacht te uiten
De klacht dient schriftelijk neergelegd te worden en kan gebeuren:
- via een per gewone post verstuurde brief naar het adres van de maatschappelijke zetel, zijnde Brugsesteenweg 93 bus 9, 8520 Kuurne
- per email aan: info@expertisekantoor-webex.eu
- via onderstaand webformulier
- per fax op het nummer 056 75 46 76
- in de taal van het grondgebied waar de eerste expertise plaatsvond
 
Volgende gegevens moeten steeds vermeld staan:
- Naam, adres, woonplaats
- Telefoon- of gsm-nummer
- Eventueel email-adres
 
 
 
 
Uw gegevens
Naam:
Straat:
Woonplaats:
Polis:
Referentie:
Datum schadegeval:
Telefoon:
Informatie voertuig
Merk:
Model:
Nummerplaat:
Formuleer uw klacht
Bijkomende opmerkingen

 
 
 
 
Het IAE is bevoegd kennis te nemen van klachten